Aktivity

Novinky:

Radničkine trhy 2019
13. - 14. septembra sa budú konať Radničkine trhy 2019 na námestí ...
Tréning finančnej zručnosti
26. marca 2019 sme si zlepšovali finančné zručnosti formou hry.
Archív noviniek

Vzdelávanie pre odbornú verejnosť

Špecializované kurzy pre zamestnancov APZ, sociálnych pracovníkov, pedagógov a iné osoby spolupracujúce na integrácii zdravotne postihnutých občanov


Podporované zamestnávanie je služba, ktorá pomáha občanom so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaným nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce. Pomáha tým, ktorí si prácu nevedia nájsť sami alebo si ju nedokážu udržať.

Agentúra podporovaného zamestnávania v Bratislave vznikla v roku 1999.

V roku 2004 sa služba podporovaného zamestnávania začlenila do Zákona o službách zamestnanosti č. 5/2004. Odvtedy vznikli ďalšie Agentúry podporovaného zamestnávania v rôznych regiónoch Slovenska. Podporované zamestnávanie si stále viac nachádza svoje miesto medzi odborníkmi, zamestnávateľmi a občanmi so zdravotným postihnutím. Je to služba, ktorá pomáha ľuďom začleniť sa, byť súčasťou majority, mať rovnaké práva na prácu a mzdu, prináša všetkým zainteresovaným pocit uspokojenia a užitočnosti.

 

Potreba profesionalizácie a zvyšovania odbornosti zamestnancov APZ sa stali podnetom k vzniku Štandardov kvality podporovaného zamestnávania na Slovensku a k otváraniu akreditovaných kurzov zameraných na školenie odbornej verejnosti (zamestnancov APZ, sociálnych pracovníkov, pedagógov a iné osoby spolupracujúce na integrácii zdravotne postihnutých občanov) pre efektívnu prácu s klientom, ktorý potrebuje služby podporovaného zamestnávania.

 

Etický kódex poradcu pre podporované zamestnávanie

Štandardy kvality podporovaného zamestnávania

 

Odborný garant kurzu: PhDr. Viera Záhorcová

 

V prípade záujmu o kurz, volajte na mobil: 0905 785 200


Partneri

partner1.jpg

partner2.jpg

partner3.jpg

partner4.jpg

partner5.jpg

partner6.jpg
© Copyright Agentúra Podporovaného Zamestnávania 2024. Všetky práva vyhradené!
Made by TRIAD Advertising.