Aktivity

Novinky:

Radničkine trhy 2018
21. - 22. septembra sa budú konať Radničkine trhy 2018 na námestí ...
DOD v Prezidentskom paláci
DOD v Prezidentskom paláci 14.6.2018
Archív noviniek

Vzdelávanie pre odbornú verejnosť

Špecializované kurzy pre zamestnancov APZ, sociálnych pracovníkov, pedagógov a iné osoby spolupracujúce na integrácii zdravotne postihnutých občanov


Podporované zamestnávanie je služba, ktorá pomáha občanom so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaným nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce. Pomáha tým, ktorí si prácu nevedia nájsť sami alebo si ju nedokážu udržať.

Agentúra podporovaného zamestnávania v Bratislave vznikla v roku 1999.

V roku 2004 sa služba podporovaného zamestnávania začlenila do Zákona o službách zamestnanosti č. 5/2004. Odvtedy vznikli ďalšie Agentúry podporovaného zamestnávania v rôznych regiónoch Slovenska. Podporované zamestnávanie si stále viac nachádza svoje miesto medzi odborníkmi, zamestnávateľmi a občanmi so zdravotným postihnutím. Je to služba, ktorá pomáha ľuďom začleniť sa, byť súčasťou majority, mať rovnaké práva na prácu a mzdu, prináša všetkým zainteresovaným pocit uspokojenia a užitočnosti.

 

Potreba profesionalizácie a zvyšovania odbornosti zamestnancov APZ sa stali podnetom k vzniku Štandardov kvality podporovaného zamestnávania na Slovensku a k otváraniu akreditovaných kurzov zameraných na školenie odbornej verejnosti (zamestnancov APZ, sociálnych pracovníkov, pedagógov a iné osoby spolupracujúce na integrácii zdravotne postihnutých občanov) pre efektívnu prácu s klientom, ktorý potrebuje služby podporovaného zamestnávania.

 

Etický kódex poradcu pre podporované zamestnávanie

Štandardy kvality podporovaného zamestnávania

 

Odborný garant kurzu: PhDr. Viera Záhorcová

 

V prípade záujmu o kurz, volajte na mobil: 0905 785 200


Partneri

partner1.jpg

partner2.jpg

partner3.jpg

partner4.jpg

partner5.jpg

partner6.jpg
© Copyright Agentúra Podporovaného Zamestnávania 2019. Všetky práva vyhradené!
Made by TRIAD Advertising.