Poradenstvo

Spolupráca a podpora rodín ZP klienta

S rodinou nášho klienta úzko spolupracujeme. S mnohými príslušníkmi rodiny sa stretávame v úvodných rozhovoroch s klientom.

 

Rodinám poskytujeme:

• Sociálne poradenstvo o službách a kompenzáciách pri

zdravotnom postihnutí

• Pomáhame im zorientovať sa v sieti sociálnych služieb a sociálneho poradenstva

• Podporujeme ich pri vybavovaní úradných náležitostí pre svojho príbuzného

• Poskytujeme im informácie o dôležitých kontaktoch a linkách

• Poskytujeme im psychologické poradenstvo a intervenciu

• Vytvárame priestor pre neformálne kontakty rodinných príslušníkov a výmenu skúseností formou čajov o piatej

Partneri

partner1.jpg

partner2.jpg

partner3.jpg

partner4.jpg

partner5.jpg

partner6.jpg
© Copyright Agentúra Podporovaného Zamestnávania 2024. Všetky práva vyhradené!
Made by TRIAD Advertising.