Poradenstvo

Sociálne poradenstvo pre klientov

Agentúra podporovaného zamestnávania n.o. v Bratislave poskytuje sociálne poradenstvo pre občanov so zdravotným postihnutím podľa Zákona o sociálnych službách s finančnou Bratislavského samosprávneho kraja.

 

Poskytujeme:

 

1. Základné poradenstvo

 

Základné poradenstvo je určené osobám, ktoré sa ocitli v stave sociálneho ohrozenia alebo sociálnej krízy. Sociálny poradca pomáha zorientovať sa v tejto novej situácii a zabezpečuje, aby takíto občania netrpeli neznalosťou svojich práv, povinností a možností riešenia. Súčasťou základného poradenstva je posúdenie povahy problému, návrh ďalšieho postupu, poskytnutie informácii a ďalšej potrebnej pomoci.

 

2. Špecializované poradenstvo

 

Špecializované poradenstvo vychádza zo základného poradenstva, no je viazané najmä na špecifiká sociálnej diagnózy klienta a systematickú prácu s ním. Zahŕňa pomoc a aktívnu spoluprácu poradcu na riešení problému klienta.

 

Poskytujeme poradenstvo pri:

 

  • vyhľadávanie a sprostredkovanie zamestnania
  • poradenstvo pri výbere vhodných podporných služieb a ich sprostredkovanie
  • odborné poradenstvo a riešenie problémov klienta, ktoré mu stažujú nástup do zamestnania
  • v krízových situáciách na pracovisku
  • príprava na pracovné začlenenie
  • prima podpora klienta pri adaptácii na pracovné miesto
  • monitoring klienta v zamestnaní
Partneri

partner1.jpg

partner2.jpg

partner3.jpg

partner4.jpg

partner5.jpg

partner6.jpg
© Copyright Agentúra Podporovaného Zamestnávania 2024. Všetky práva vyhradené!
Made by TRIAD Advertising.