Kto sme a prečo to robíme?

Novinky:

Radničkine trhy 2019
13. - 14. septembra sa budú konať Radničkine trhy 2019 na námestí ...
Tréning finančnej zručnosti
26. marca 2019 sme si zlepšovali finančné zručnosti formou hry.
Archív noviniek

O agentúre

Agentúra podporovaného zamestnávania n.o. v Bratislave poskytuje služby podporovaného zamestnávania občanom so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaným občanom. Naším cieľom je nájsť im prácu a udržať si ju. Motívom pre našu činnosť je začleňovanie znevýhodnených občanov do spoločnosti, tak aby mohli žiť tak normálnym a bežným životom ako sa len dá.

Aj preto vznikla v roku 1999 prvá Agentúra podporovaného zamestnávania na Slovensku. Jej cieľom je propagovať problematiku zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce,  nielen formou obhajovania rovnakých príležitostí pre všetkých ľudí bez rozdielu. Cieľom je podporiť  myšlienky kvality života pre každého v oblasti zamestnávania a pracovného uplatnenia sa ľudí so zdravotným  postihnutím.

Hlavnou činnosťou Agentúr podporovaného zamestnávania je vyhľadávanie práce pre občanov so zdravotným postihnutím  a podpora pri jej udržaní

 

Dôležité dokumenty:


Kvalita v podporovanom zamestnávaní

Etický kódex poradcu pre podporované zamestnávanie

Štandardy kvality podporovaného zamestnávania v SR (info)

Štandardy kvality podporovaného zamestnávania

Partneri

partner1.jpg

partner2.jpg

partner3.jpg

partner4.jpg

partner5.jpg

partner6.jpg
© Copyright Agentúra Podporovaného Zamestnávania 2024. Všetky práva vyhradené!
Made by TRIAD Advertising.