Kto sme a prečo to robíme?

Novinky:

Radničkine trhy 2018
21. - 22. septembra sa budú konať Radničkine trhy 2018 na námestí ...
DOD v Prezidentskom paláci
DOD v Prezidentskom paláci 14.6.2018
Archív noviniek

Kto sme a prečo to robíme?

O agentúre

 

Agentúra podporovaného zamestnávania n.o. v Bratislave poskytuje služby podporovaného zamestnávania občanom so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaným občanom. Naším cieľom je pomôcť im nájsť prácu a udržať si ju. Motívom pre našu činnosť je začleňovanie znevýhodnených občanov do spoločnosti, tak aby mohli žiť tak normálnym a bežným životom ako sa len dá.

 Aj preto vznikla v roku 1999 prvá Agentúra podporovaného zamestnávania na Slovensku. Jej cieľom je propagovať problematiku zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce, nielen formou obhajovania rovnakých príležitostí pre všetkých ľudí bez rozdielu. Cieľom je podporiť myšlienky kvality života pre každého v oblasti zamestnávania a pracovného uplatnenia sa ľudí so zdravotným postihnutím.

Hlavnou činnosťou Agentúr podporovaného zamestnávania je vyhľadávanie práce pre občanov so zdravotným postihnutím a podpora pri jej udržaní.

 

 

 

 

Partneri

partner1.jpg

partner2.jpg

partner3.jpg

partner4.jpg

partner5.jpg

partner6.jpg
© Copyright Agentúra Podporovaného Zamestnávania 2018. Všetky práva vyhradené!
Made by TRIAD Advertising.