Projekty

Inovatívny vzdelávací program určený učiteľom špeciálnych škôl

Inovatívny vzdelávací program určený učiteľom špeciálnych škôl (JPD, 2006 – 2008)

 

Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov.

 

Partneri

partner1.jpg

partner2.jpg

partner3.jpg

partner4.jpg

partner5.jpg

partner6.jpg
© Copyright Agentúra Podporovaného Zamestnávania 2024. Všetky práva vyhradené!
Made by TRIAD Advertising.