Kto sme a prečo to robíme?

Novinky:

Radničkine trhy 2019
13. - 14. septembra sa budú konať Radničkine trhy 2019 na námestí ...
Tréning finančnej zručnosti
26. marca 2019 sme si zlepšovali finančné zručnosti formou hry.
Archív noviniek

Činnosť

Naším cieľom je

 

  • zlepšiť situáciu klienta formou podporovaného zamestnávania
  • sprostredkovať a udržať si prácu občanom znevýhodneným na trhu práce
  • informovať klienta a zamestnávateľov o podmienkach a možnostiach podporovaného zamestnávania
  • podporiť zosúladenie potrieb a možností klienta s požiadavkami zamestnávateľa

 

Kto môže byť naším klientom

 

  • občania so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaní občania, ktorí chcú a môžu pracovať
  • zamestnávatelia, ktorí chcú a môžu zamestnať občana so zdravotným postihnutím
  • ostatní znevýhodnení občania na trhu práce

 

Aké služby poskytujeme

 

  • odborné poradenstvo a riešenie problémov klienta, ktoré mu sťažujú nástup do zamestnania
  • prípravu na pracovné začlenenie
  • tranzitné programy uľahčujúce absolventom škôl plynulý prechod na trh práce
  • vyhľadávanie a sprostredkovanie vhodného pracovného miesta a vedenie klienta na pracovisku
  • priamu podporu klienta pri adaptácii na pracovné miesto
  • monitoring počas prvých troch až šiestich mesiacov v zamestnaní za účelom udržania si pracovného miesta
  • poradenstvo pri úprave pracovného miesta a pracovných podmienok
  • poradenstvo v krízových situáciách na pracovisku
  • vyhľadávanie ďalších možností pracovného umiestnenia klienta, ktorý nie je schopný zamestnať sa na trhu práce vlastnými silami ani využitím iných systémov pomoci
  • poradenstvo pre zamestnávateľov pri zriaďovaní pracovísk prispôsobených potrebám klientov
  • spoluprácu a podporu rodín so zdravotne postihnutým klientom
  • poradenstvo pri výbere vhodných podporných služieb a ich sprostredkovanie

 

Podpora je poskytovaná podľa individuálnych schopností a potrieb konkrétneho klienta.

 

Aké formy a metódy práce používame

 

  • pracovná asistencia – vedenie klienta v procese hľadania a udržania pracovného miesta
  • pracovná diagnostika – individuálne posúdenie pracovných zručností klienta
  • poradenstvo pre klientov a zamestnávateľov
  • sprostredkovanie iných služieb
  • krízová intervencia
  • tímové stretnutia
  • supervízia

 

Kto vám poskytne pomoc a podporu

 

  • poradca pre podporované zamestnávanie
  • psychológ
  • sociálny pracovník
  • poradca pre styk so zamestnávateľmi
Partneri

partner1.jpg

partner2.jpg

partner3.jpg

partner4.jpg

partner5.jpg

partner6.jpg
© Copyright Agentúra Podporovaného Zamestnávania 2023. Všetky práva vyhradené!
Made by TRIAD Advertising.