Kto sme a prečo to robíme?

Novinky:

Radničkine trhy 2019
13. - 14. septembra sa budú konať Radničkine trhy 2019 na námestí ...
Tréning finančnej zručnosti
26. marca 2019 sme si zlepšovali finančné zručnosti formou hry.
Archív noviniek

Činnosť

Naším cieľom je

 

 • zlepšiť situáciu klienta formou podporovaného zamestnávania
 • sprostredkovať a udržať si prácu občanom znevýhodneným na trhu práce
 • informovať klienta a zamestnávateľov o podmienkach a možnostiach podporovaného zamestnávania
 • podporiť zosúladenie potrieb a možností klienta s požiadavkami zamestnávateľa

 

Kto môže byť naším klientom

 

 • občania so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaní občania, ktorí chcú a môžu pracovať
 • zamestnávatelia, ktorí chcú a môžu zamestnať občana so zdravotným postihnutím
 • ostatní znevýhodnení občania na trhu práce

 

Aké služby poskytujeme

 

 • odborné poradenstvo a riešenie problémov klienta, ktoré mu sťažujú nástup do zamestnania
 • prípravu na pracovné začlenenie
 • tranzitné programy uľahčujúce absolventom škôl plynulý prechod na trh práce
 • vyhľadávanie a sprostredkovanie vhodného pracovného miesta a vedenie klienta na pracovisku
 • priamu podporu klienta pri adaptácii na pracovné miesto
 • monitoring počas prvých troch až šiestich mesiacov v zamestnaní za účelom udržania si pracovného miesta
 • poradenstvo pri úprave pracovného miesta a pracovných podmienok
 • poradenstvo v krízových situáciách na pracovisku
 • vyhľadávanie ďalších možností pracovného umiestnenia klienta, ktorý nie je schopný zamestnať sa na trhu práce vlastnými silami ani využitím iných systémov pomoci
 • poradenstvo pre zamestnávateľov pri zriaďovaní pracovísk prispôsobených potrebám klientov
 • spoluprácu a podporu rodín so zdravotne postihnutým klientom
 • poradenstvo pri výbere vhodných podporných služieb a ich sprostredkovanie

 

Podpora je poskytovaná podľa individuálnych schopností a potrieb konkrétneho klienta.

 

Aké formy a metódy práce používame

 

 • pracovná asistencia – vedenie klienta v procese hľadania a udržania pracovného miesta
 • pracovná diagnostika – individuálne posúdenie pracovných zručností klienta
 • poradenstvo pre klientov a zamestnávateľov
 • sprostredkovanie iných služieb
 • krízová intervencia
 • tímové stretnutia
 • supervízia

 

Kto vám poskytne pomoc a podporu

 

 • poradca pre podporované zamestnávanie
 • psychológ
 • sociálny pracovník
 • poradca pre styk so zamestnávateľmi
Partneri

partner1.jpg

partner2.jpg

partner3.jpg

partner4.jpg

partner5.jpg

partner6.jpg
© Copyright Agentúra Podporovaného Zamestnávania 2024. Všetky práva vyhradené!
Made by TRIAD Advertising.